Tilbage til webshop

Om Kirsten Ladefoged

Jeg er uddannet lærer fra 1993, og jeg har arbejdet som lærer i 13 år. Jeg har arbejdet på hhv. efterskole og i folkeskolen.

Jeg har altid arbejdet med de ældste årgange, og jeg har undervist i humanistiske fag. I alle mine år som folkeskolelærer har jeg arbejdet som klasselærer, og jeg har altid været optaget af, hvad der lå til grund for mine elevers handlemønstre og mine egen reaktioner derpå.

Jeg er uddannet psykoterapeut efter en 4-årig uddannelse fra ID-Academy, og som både terapeut, supervisor, facilitator og faglig sparringspartner modtager jeg løbende professionel supervision, så jeg hele tiden kan holde mig selv skarp og sikre, at jeg selv fortsat er i udvikling, - både fagligt, professionelt og personligt.

Jeg er uddannet lærer og pædagog, og jeg har altid arbejdet med menneskelige relationer. 

Min overbevisning er, at alle mennesker altid gør det bedste, de kan, men at det ofte er ubevidst, hvorfor vi handler, som vi gør.


Min baggrund

Som lærer har jeg udover formidling og faglighed også altid været optaget af mine elevers trivsel og relationen til mine elever, og deres relationer indbyrdes. Derfor valgte jeg i 2006 at stoppe som lærer og påbegyndte i stedet en uddannelse til pædagog. 

Ligeledes afsluttede jeg i 2009 en uddannelse som pædagog, hvor det stadig var og er min interesse for mennesker, der leder mig. Som pædagog har jeg arbejdet indenfor det socialpædagogiske område og indenfor psykiatrien. 

Jeg arbejder som pårørendekonsulent i Horsens Kommune, hvor jeg bl.a. har samtaler med pårørende i sorg og krise, og hvor jeg superviserer personalegrupper og ledere. 

Også som leder var jeg optaget af, hvorfor mennesket handler, som det gør.

Derfor begyndte jeg i 2019 en uddannelse til psykoterapeut på ID Academy, og jeg har i de sidste to år arbejdet som psykoterapeut.

Sideløbende har jeg varetaget en stilling som pårørendekonsulent i Horsens Kommune, og jeg er vant til at arbejde med mennesker i krise.

Jeg er også brugt som gruppefacilitator i bl.a. Bedre Psykiatri, og jeg bliver brugt som supervisor, - både i min stilling som pårørendekonsulent og i min private praksis. En helt igennem fantastisk hjælp Kirsten Kirk Ladefoged giver.
Redskaber til at forstå hvorfor og hvordan man agerer og hvordan man kan ændre det.
Hun er noget helt unik

- Anonym privat klient

Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget 

(Oscar Wilde)