Tilbage til webshop


Mine ydelser som psykoterapeut

Min overbevisning er, at alle mennesker altid gør det bedste, de kan, men at det ofte er ubevidst, hvorfor vi handler, som vi gør.

Nedenfor kan du læse om hvad de forskellelige ydelsebegreber dækker over.

Indenfor disse ydelsesområder kan jeg hjælpe dig med udfordringer og tilbagevendende problematikker indenfor områder som f.eks:


  • Håndtering af stress
  • Udfordringer i relationer
  • Søvnproblemer
  • Følelse af mindreværd
  • Manglende selvtillid
  • Håndtering af livskriser
  • Og andre ting...

Hvad er ledelsessparring?

Ledelsessparring er muligheden for lederen til i enerum eller sammen med ledelseskolleger at blive klogere på sig selv som leder. Ledelsessparring minder meget om supervision, men da det udelukkende er ledere, der i dette rum superviseres, er det taget med som en selvstændig ydelse.

Hvad er en facilitator?

Som facilitator kan jeg hjælpe mer med f.eks:

Grupper:

Som facilitator i grupper er jeg meget optaget af, hvad der i dette nu rører sig i gruppen. Jeg er tovholder på, at alle i gruppen kommer til orde, og at der er en tryg atmosfære, så alle kan få lov at sige, hvad de er fyldt af. I gruppeprocesser er der som udgangspunkt ikke nogen dagsorden, men jeg kan, hvis dette ønskes, komme med et lille oplæg/tema, som der kan tages udgangspunkt i. 

Tovholder på temadage:

Jeg tilrettelægger i samarbejde med bestilleren temadage, hvor der vil være oplæg, hvis dette ønsket og forskellige workshops, som refererer til dagens tema. 

Hvad er supervision/faglig sparring?

Supervision er et rum, hvor medarbejdergrupper og ledelse får mulighed for at kaste lys på egen praksis, så der er mulighed for at blive klogere på sig selv som fagperson. Hermed opnås der større bevidsthed på, hvorfor vi handler som vi gør, og dermed øges chancen for faglig udvikling og læring.

I supervision er det vigtigt, at der er helt klare rammer og spilleregler, så alle kan være trygge i, at de ved, hvad der sker og skal ske. Der er tavshedspligt, så alt, hvad der blive sagt i rummet, forbliver i rummet. 

Ved hjælp af supervision kan der på en arbejdsplads opnås en større faglighed, så medarbejdere og ledelse arbejder mod det samme, så der er ”fælles fodslag”, og den enkelte medarbejder føler ikke, at han/hun skal arbejde ud fra egen ”mavefornemmelse”. 

Ligeledes giver supervision også mulighed for, at sårbarheden kan komme i spil, så man som medarbejder ikke oplever, at man står alene, hvis noget er svært. Det er altid med nysgerrighed og en anerkendende tilgang, at der superviseres, så alle supervisander skal kunne føle sig trygge i et tillidsfuldt læringsrum. 

Bedre Psykiatri har været meget glade for vores samarbejde med Kirsten. Hun har være gruppeleder både for børn og forældre i vores familiebaserede børnegrupper, for familier ramt af psykisk sygdom. Hun har med høj faglighed varetaget gruppeforløbene og faciliteret svære processer med familierne.

- Ida, Bedre Psykiatri


Vi er meget glade for vores samarbejde med Kirsten. 
Vi har brugt Kirstens kompetencer indenfor supervision af såvel frivillige og i  personalegruppen. Ligeledes har Kirsten været oplægsholder i emner, der har haft relevans for Sund By, og facilitator og tovholder på temadage. 
Vi kender Kirsten som faglig dygtig, pligtopfyldende og fleksibel. 

- Udtalelse fra Sund By